Home

Zbog sve težeg položaja mladih na području naše Općine Bugojno, kao i zbog sve težeg položaja mladih u Bosni i Hercegovini,  javila se potreba za osnivanje Udruženja mladih koje bi se uhvatilo u koštac sa problemima koji danas muče mlade ljude.

Udruženje mladih za razvoj “VIZIONAR”  Bugojno želi da sa timom mladih i visoko obrazovanih ljudi realizira  svoje slijedeće programske ciljeve:

  • Zalaganje za ostvarivanje svih prava mladih u Općini Bugojno a i šire bez obzira  na vjeru, rasu, spol, nacionalnost
  • Zalaganje za poboljšanje položaja mladih u svim životnim oblastima
  • Usavršavanje i osposobljavanje članova Udruženja za izradu i realizaciju  biznis planova i projekata  u cilju poboljšanja kvaliteta življenja ljudi, a posebno mladih na području općine Bugojno što bi bilo finansirano  iz fondova: Općine Bugojno, SBK, Federacije BiH, Države BiH te Fondove Evropske Unije, međunarodnih fondova  te drugih donatora .
  • Afirmisanje svih pozitivnih, kulturnih, naučnih, intelektualnih, vjerskih i civilizacijskih vrijednosti.
  • Organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara, kulturnih, naučnih, sportskih manifestacija kao i pokretanje drugih aktivnosti  javnog karaktera u cilju poboljšanja kvalitata življenja u Općini Bugojno.
  • Organizacija humanitarnih akcija na području Općine Bugojno i šire.
  • Podsticanje na aktivnost učešća mladih u raspravi o donošenju budžeta Općine Bugojno u onom domenu  koji se tiče mladih.
  • Motivacija mladih na borbu za vlastita prava, te podstrekavanje mladih  na saradnju  sa institucijama, vlastima na svim nivoima, medijima i drugim subjektima  koji vode ka boljem  položaju mladih.